Kinh nghiệm xử lý của lái xe khi bị CSGT dừng xe

Đang lưu thông trên đường, khi bị CSGT thực hiện điều lệnh (ra tín hiệu) dừng xe: Thao tác dừng xe: Bình tĩnh, giảm tốc độ từ từ và quan sát phía trước, hai bên và phía sau xe. Cho xe dừng vào khu vực CSGT chỉ dẫn, dừng xe vào vị trí an toàn …

Kinh nghiệm xử lý của lái xe khi bị CSGT dừng xe Read More »